Sif

Sif. Født 1982 – død 1988.

1 præmie bedste hund Åben B