Blondie

FTW Burnthill Fennel K9data
1 x Cert Markprøve B
1 x Cert Markprøve A

Blondie under markeringsarbejde i Bagsværd sø