In memory

Blondie, Bertha, Bill og Bubla fra 2004